fbpx

Η ΑΝΤΙΣΕΛ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967 και αποτελεί ως σήμερα έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές επιστημονικού εξοπλισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν προωθούμε απλώς προϊόντα αλλά αλλάζουμε τον τρόπο που οι πελάτες μας αντιλαμβάνονται την επιστήμη του αύριο και πρωτοστατούμε στην έλευση νέων τεχνολογιών. Αποστολή μας είναι η παροχή εξειδικευμένης και αδιάλειπτης υποστήριξης των επιστημόνων προσφέροντας την πιο σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογία στους πελάτες μας, προάγοντας την αναβάθμιση της ανθρώπινης υγείας, ευημερίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εργοδότης υψηλού επιπέδου, είμαστε υπερήφανοι για τη δημιουργία μιας κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασίας ενώ παράλληλα δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους εργαζομένους μας ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και γνώσης απαρτιζόμενη από 200 και πλέον επαγγελματίες, είμαστε αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η ΑΝΤΙΣΕΛ είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015, γεγονός που αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και την ικανοποίηση αυτών που μας επιλέγουν.

Είμαστε πολλαπλά βραβευμένοι στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού για τις καινοτόμες πρακτικές μας και τη χρήση της τεχνολογίας. Αναζητούμε ταλέντα με εξαιρετική ικανότητα να επικοινωνούν τη μοναδικότητα, την κουλτούρα και τις αξίες μας καθώς και να προωθούν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία και την εξέλιξη, αφοσιωμένο στην προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Στα πλαίσια της συνεχούς μας ανάπτυξης αναζητούμε:

Έναν/Μία (1) Τεχνικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την υποστήριξη του γραφείου Θεσσαλονίκης (Κωδ: IT-THESS-23)

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη χρηστών σε θέματα ΙΤ
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπολογιστών, εκτυπωτών, φορητών συσκευών (κινητά, tablets) και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού
 • Επίλυση προβλημάτων τεχνολογικού εξοπλισμού (hardware), λογισμικού (OS/software)
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών της εταιρίας
 • Παρακολούθηση καλής λειτουργίας δικτύων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Υποστήριξη Τοπικού Δικτύου Η/Υ
 • Υποστήριξη Hardware
 • Υποστήριξη Cloud εφαρμογών (Teams, M365, OneDrive)
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών του M365
 • Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων
 • Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων
 • Ικανότητα εκπαίδευσης χρηστών και μεταδοτικότητα στην εξ αποστάσεως επικοινωνία
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητα διάγνωσης προβλημάτων και τεκμηρίωσης της επίλυσής τους
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Επαγγελματισμός και ομαδικότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Προσφέρεται “Buddy program” κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης (Κωδ: IT-THESS-23)

Τηλέφωνο πληροφοριών: 211 888 0500

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους τους υποψηφίους ενώ αποτελεί βασικό μας μέλημα η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα κληθούν σε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς καμία εξαίρεση.


 

Έναν/Μία (1) Διευθυντή/ρια Τεχνικής Εξυπηρέτησης με έδρα την Θεσσαλονίκη (Κωδ: TDM-THESS-23) ή την Αθήνα (Κωδ: TDM-ATH-23)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη της ομάδας τεχνικής εξυπηρέτησης και παροχή κατεύθυνσης και οδηγιών για τη διασφάλιση, ότι όλα τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών, πολιτικών και προτύπων υπηρεσιών για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας και αποτελεσματικότητας των τεχνικών υπηρεσιών
 • Λειτουργία ως κύριο πρόσωπο επαφής για τους πελάτες, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση τεχνικών ζητημάτων
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας τεχνικής εξυπηρέτησης, εντοπίζοντας τομείς προς βελτίωση και εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για να διασφαλίσετε ότι οι ανάγκες των πελατών ικανοποιούνται και ότι τα τεχνικά ζητήματα επιλύονται άμεσα
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με βασικούς πελάτες, εντοπίζοντας ευκαιρίες για πρόσθετες υπηρεσίες ή πωλήσεις

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή παρόμοιου ρόλου, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
 • Ισχυρές ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, με ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης μιας πολυμελούς και αποκεντρωμένης ομάδας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με πελάτες και συναδέλφους
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα στρατηγικής σκέψης και λήψης ορθών αποφάσεων
 • Τεχνική εξειδίκευση στον σχετικό κλάδο θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν, όπως και η πλήρης κατανόηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία
 • Η άριστη γνώση της ελληνικής και η γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητα προσόντα για αυτόν τον ρόλο

Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Ισχυρή ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με εστίαση στον πελάτη
 • Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης ομάδας
 • Ισχυρές ικανότητες επίλυσης και ανάλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και σχεδιασμού δράσης
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ισχυρές δεξιότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης 
για την Θεσσαλονίκη (Κωδ: TDM-THESS-23) ή για την Αθήνα (Κωδ: TDM-ATH-23)

Τηλέφωνο πληροφοριών: 211 888 0500

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους τους υποψηφίους ενώ αποτελεί βασικό μας μέλημα η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα κληθούν σε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς καμία εξαίρεση.


 

Έναν/Μία (1) Διευθυντή/ρια Τεχνικής Εξυπηρέτησης με έδρα την Θεσσαλονίκη (Κωδ: TDM-THESS-23)   

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη της ομάδας τεχνικής εξυπηρέτησης και παροχή κατεύθυνσης και οδηγιών για τη διασφάλιση, ότι όλα τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών, πολιτικών και προτύπων υπηρεσιών για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας και αποτελεσματικότητας των τεχνικών υπηρεσιών
 • Λειτουργία ως κύριο πρόσωπο επαφής για τους πελάτες, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση τεχνικών ζητημάτων
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας τεχνικής εξυπηρέτησης, εντοπίζοντας τομείς προς βελτίωση και εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για να διασφαλίσετε ότι οι ανάγκες των πελατών ικανοποιούνται και ότι τα τεχνικά ζητήματα επιλύονται άμεσα
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με βασικούς πελάτες, εντοπίζοντας ευκαιρίες για πρόσθετες υπηρεσίες ή πωλήσεις

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή παρόμοιου ρόλου, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
 • Ισχυρές ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, με ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης μιας πολυμελούς και αποκεντρωμένης ομάδας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με πελάτες και συναδέλφους
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα στρατηγικής σκέψης και λήψης ορθών αποφάσεων
 • Τεχνική εξειδίκευση στον σχετικό κλάδο θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν, όπως και η πλήρης κατανόηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία
 • Η άριστη γνώση της ελληνικής και η γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητα προσόντα για αυτόν τον ρόλο

Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Ισχυρή ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με εστίαση στον πελάτη
 • Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης ομάδας
 • Ισχυρές ικανότητες επίλυσης και ανάλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και σχεδιασμού δράσης
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ισχυρές δεξιότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Προσφέρεται “Buddy program” κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης (TDM-THESS-23)

Τηλέφωνο πληροφοριών: 211 888 0500

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους τους υποψηφίους ενώ αποτελεί βασικό μας μέλημα η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα κληθούν σε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς καμία εξαίρεση.


 

Έναν/Μία (1) Πωλητή/τρια προώθησης προϊόντων μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας με έδρα την Θεσσαλονίκη (Κωδ: MD-SLS-THESS-23)  

Καθήκοντα:

 • Δημιουργία και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Προώθηση αναλωσίμων και μηχανημάτων τομέα μοριακής βιολογίας, βιοτεχνολογίας και διαγνωστικής
 • Υποστήριξη χρηστών στην ορθή χρήση υλικών και μηχανημάτων
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βιολογίας, μοριακής βιολογίας ή χημείας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο των Πωλήσεων. Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα αξιολογηθεί θετικά
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και κατοχή διπλώματος οδήγησης
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας, προγραμματισμού εργασιών, τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και ευελιξία στη σκέψη
 • Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων
 • Ανταγωνιστικό πνεύμα και αντίληψη νικητή
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Προηγμένες δεξιότητες σε εφαρμογές υπολογιστών όπως Microsoft Word, Excel, PowerPoint και άλλο λογισμικά εμπορικής διαχείρισης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Προσφέρεται “Buddy program” κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης (MD-SLS-THESS-23)

Τηλέφωνο πληροφοριών: 211 888 0500

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους τους υποψηφίους ενώ αποτελεί βασικό μας μέλημα η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα κληθούν σε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς καμία εξαίρεση.


 

Έναν/Μία (1) Πωλητή Χειρουργικών, Λαπαροσκοπικών Υλικών & Μηχανημάτων για το γραφείο Αθηνών (Κωδ: SUR-ATH-23)  

Καθήκοντα:

 • Δημιουργία και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Προώθηση χειρουργικών αναλωσίμων και μηχανημάτων
 • Εκπαίδευση & υποστήριξη χρηστών στην ορθή χρήση υλικών και μηχανημάτων
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πτυχίο κλάδου Επιστημών Υγείας θα αξιολογηθεί θετικά
 • Απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο χειρουργικό τομέα
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών και κατοχή διπλώματος οδήγησης
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Ανταγωνιστικό πνεύμα και αντίληψη νικητή
 • Επαγγελματισμός και ομαδικότητα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών, αποδεδειγμένη ευχέρεια χρήσης Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης (SUR-ATH-23)

Τηλέφωνο πληροφοριών: 211 888 0500

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους τους υποψηφίους ενώ αποτελεί βασικό μας μέλημα η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα κληθούν σε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς καμία εξαίρεση.


 

Έναν (1) Τεχνικό Ιατρικών Mηχανημάτων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης (Κωδ: SERV-HER-21)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας ή αντίστοιχης ειδικότητας Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης εταιρείας επιστημονικού/ιατρικού εξοπλισμού ή συναφούς αντικειμένου
 • Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων
 • Ικανότητες ομαδικής εργασίας, προγραμματισμού εργασιών και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Καλή γνώση Αγγλικών, ευχέρεια χρήσης Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

Η εταιρία προσφέρει: φιλικό εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr
(Να αναφέρεται απαραιτήτως ο κωδικός της θέσης SERV-HER-21)

Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 779 5980

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους τους υποψηφίους ενώ αποτελεί βασικό μας μέλημα η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα κληθούν σε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς καμία εξαίρεση.